Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție – ANPDCA a precizat astăzi, 31 iulie 2018, într-un comunicat că micuții din sistemul de protecție specială vor avea mai multe șanse să găsească o familie adoptatoare.

Ministerul Muncii a lansat un proiect de modificare a legii care reglementează adopția. Acest proiect propune introducerea mai multor măsuri menite să susțină și să sprijine adopția în România.

Prin noul proiect de act normativ au fost eliminate prevederile legale referitoare la căutarea rudelor până la gradul IV, a fost investit managerul de caz cu posibilitatea de a stabili adopția ca finalitate a planului individualizat de protecție, anterior împlinirii termenelor prevăzute de lege.

A fost introdusă  obligaţia directorului DGASPC de a controla trimestrial modul în care personalul din subordine respectă dispoziţiile legale. Nerespectarea atribuției de urmărire a evoluției copilului de către director constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 2.000 lei -3.500 lei.

Pentru a ușura procedurile, a fost extinsă durata de valabilitate a atestatului de persoană/familie aptă să adopte de la 2 ani, cât este în prezent, la 5 ani și a fost eliminată obligativitatea legalizării unor documente (certificatele de naștere, căsătorie) care se anexează cererii de încuviințare a adopției.

Măsurile menite să susțină și să sprijine adopția internă sunt:

Acordarea unei indemnizații lunare de 600 lei pentru fiecare copil adoptat care se află în una din următoarele situații: are vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani; este încadrat în grad de handicap ușor sau mediu; face parte dintr-un grup de 2 frați adoptabili împreună.

Acordarea unei indemnizații lunare de 900 lei pentru fiecare copil adoptat care se află în una din următoarele situații: a împlinit vârsta de 7 ani; este încadrat în grad de handicap accentuat sau grav; face parte dintr-un grup de cel puțin 3 frați adoptabili împreună.

Cuantumul indemnizației se majorează cu 25% dacă  copilul adoptat întrunește două dintre condițiile menționate și cu 50% dacă copilul adoptat întrunește toate cele trei condiții menționate.

Indemnizația se acordă până la dobândirea capacității depline de exercițiu de către copilul adoptat, respectiv până la 18 ani.

Dacă copilul are probleme medicale, se va deconta maxim 1.500/an. Dacă viitorii părinți și copilul provin din județe diferite, se vor deconta cheltuielile de transport și cazare realizate de familia adoptatoare pe perioada de acomodare în timpul vizitelor, în limita sumei de 200 de lei/zi/persoană.

  •  
Urmărește-ne pe Facebook! - Echipa de Știri